ورود ثبت نمودن

موسسه تحصیلات عــالی نعمان سادات

فاکوکته ستوماتولوژی

رشته ستوماتولوژی برای شش سال ده سمستر بر علاوه دوره ستاژ بوده که هر سمستر مدت پنج ماه میباشد تدریس میگردد. اساتید این رشته به سویه داکتر ، ماستر و لیسانس بوده که از تجربه کافی برخوردار میباشند دروس آن به شکل عملی و نظری بوده و تمام صنوف با تکنالوژی روز مجهز گردیده است.

ادامه مطلب

فاکولته فارمسی

رشته فارمسی که قلب سیستم صحی بوده برای چهار سال ، هشت سمستر که هر سمستر مدت پنج ماه میباشد تدریس میگردد. اساتید این رشته به سویه داکتر ، ماستر و لیسانس بوده که از تجربه کافی برخوردار میباشند دروس آن به شکل عملی و نظری بوده و تمام صنوف با تکنالوژی روز مجهز گردیده است.

ادامه مطلب

پیام برای محصلین

 

 

 

 

 

 

لطفا نشانی پست الکترونیک حساب کاربری خود را وارد نمایید.کد اعتبار سنجی به ایمیل شما ارسال خواهد شد . با وارد نمودن این کد در جایگاه مخصوص قادر خواهید بود تا رمز عبور جدیدی انتخاب نمایید

آدرس

چهار راهی سرسبزی کابل

تلیفون :0730709409 - 0775458169

info@noman-sadat.edu.af